Очисні споруди очищають стічні води від великих комунальних та промислових джерел забруднення. Забруднювачі у стічних водах — це біологічно органічні сполуки, летючі органічні сполуки, іони металів, зважені тверді речовини та харчові продукти, такі як фосфор, азот, мікробні збудники та паразити. Стічні води містять вуглеводи (11–18%), білок (8–10%), вільні амінокислоти (0,5–1,5%), жирні кислоти (23–25%), розчинені органічні кислоти (7–11%) та інші органічні сполуки (25–28%). Крім того, певні забруднювачі води можуть виділятися у повітря і викликати неприємний запах. Проблеми із запахом часто зустрічаються на очисних спорудах через велику кількість забруднюючих речовин (сполуки сірки, аміак та органічні сполуки).

Озон — дуже зручне та ефективне рішення для очищення стічних вод. Озонування полегшує виробництво води без будь-яких мікроорганізмів, кольору, запаху, аромату чи шкідливих мікрозабруднювачів. Він підходить для викиду в навколишнє середовище, використання в сільському господарстві та інших процесах. Озон виробляється в тому місці, де він використовується. Внаслідок цього експлуатаційні витрати — витрати на хімікати та транспортування можуть бути зменшені за допомогою техніки озонування Озоном допомагає знищити шкідливі речовини, усунути запахи, віруси та різні мікроорганізми. Технологія озонування очищає навколишнє середовище, покращує умови праці та позитивно впливає на цінність нерухомості навколишнього майна. Перевага, продемонстрована на насосній станції, є прикладом того, що очисні споруди можуть експлуатуватися поблизу житлових приміщень і будь-яких неприємних відчуттів або претензій можна уникнути.